Sport Park Medical

SPORT PARK MEDICAL

Sport Park Medical je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje ambulantně kvalitní léčebnou a preventivní péči v oboru fyzioterapie dospělým i dětským pacientům. Úzká spolupráce s vysoce kvalifikovanými odborníky z jiných oborů medicíny, zabývajících se problematikou hybného systému, zajišťuje komplexní a individuální přístup v diagnostice i terapii poruch pohybového aparátu.
Vycházíme z moderní koncepce v oboru fyzioterapie, využívající principů klinické neurofyziologie. Základ tvoří funkční diagnostika pohybového aparátu a terapie, založená na konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS), který vychází z principů vývojové kineziologie a jejímž zakladatelem je Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Co nabízíme

Cílem naší práce je reedukace a normalizace pohybových schémat u pacientů s funkčními poruchami pohybového aparátu či po úrazech a operacích, s degenerativním onemocněním nebo u pacientů po poškození či onemocnění centrálního a periferního nervového systému (stavy po cévních mozkových příhodách, úrazech míchy, úžinové syndromy, atd.). Věnujeme se pacientům dětského věku s poruchou koordinace a vadným držením těla. Cílovou skupinou jsou i lidé, kteří chtějí předcházet vzniku bolestí, které jsou důsledkem jednostranného přetěžování pohybového systému (např. vrcholoví sportovci).NAŠE SLUŽBY

 • důkladné vyšetření lékařem z oboru neurochirurgie, sportovní medicíny či specialistou z oboru myoskeletální medicíny a doporučení dalších postupů
 • komplexní kineziologický rozbor fyzioterapeutem a navržení rehabilitačního plánu
 • intenzivní a individuální fyzioterapie
 • metody založené na neurofyziologickém podkladě (DNS, Vojtova metoda, atd.)
 • měkké a mobilizační techniky
 • konzultace a poradenství
 • ergoterapie

SKUPINOVÉ CVIČENÍ

Sport Park Medical připravil od 1. února pro své pacienty skupinové cvičení v rámci vývojové kineziologie dle konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace.

 • úterý od 15.30 do 16.30 hod.
 • cena: 250 Kč
 • cvičení probíhá ve skupině maximálně 3 osob
 • rezervace den předem telefonicky, osobně na recepci nebo e-mailem
 • vhodné cvičení jako preventivní prostředek proti bolestem zad, svalů a kloubů
 • slouží k opakování cviků, které si klienti odnášejí v rámci individuálních terapií
 • cvičení je zaměřené na správný strečink celého těla a zapojení stabilizačního systému páteře

Náš tým

Mgr. Karolína Čížková
Vedoucí fyzioterapeutka
magisterské studium fyzioterapie
2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Motole

Kurzy

 • Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi
 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie + Refresh a Upgrade
 • Kurz Vojtovy metody: Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch – část,,A” (RL-Corpus)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému
 • Možnosti diagnostiky a terapie krční páteře
 • Osvědčení o odborné způsobilosti Instruktor fitness
 • Kinesiotaping
 • Diplomová práce (mimořádné ocenění děkana fakulty): Vliv aktivního cvičení dle konceptu DNS na lokální senzorickou percepci v oblasti střední hrudní páteře u běžců na lyžích
 • DNS pro sportovce
Mgr. Zuzana Šrámová
fyzioterapeutka
magisterské studium fyzioterapie
2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Motole

Kurzy

 • Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi
 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie + Refresh a Upgrade
 • Kurz Vojtovy metody: Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch – část,,A” (RL-Corpus)
 • Možnosti diagnostiky a terapie krční páteře
 • BOSU v praxi fyzioterapeuta
 • Osvědčení o odborné způsobilosti Instruktor fitness
 • Kinesiotaping
 • Diplomová práce: Sledování imitační schopnosti orofaciální motoriky u dětí do šestého měsíce života jako součást globálního motorického vzoru
 • DNS sport I.část

Externí pracovníci

MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D. - neurochirurgie
 • absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • státní doktorská zkouška v oboru biomechaniky páteře na Technické univerzitě v Liberci
 • absolvent mnoha odborných stáží v USA i v Evropě
 • zástupce přednosty Neurocentra Krajské nemocnice Liberec
 • externí vyučující na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • klubový lékař fotbalového týmu FC Slovan Liberec
 • publikace v impaktovaných domácích i zahraničních časopisech a monografiích
 • odborné zaměření: neurochirurgie, páteřní chirurgie, úrazová chirurgie, sportovní medicína
 • další informace a přehled publikací možné získat na webových stránkách KNL
PaedDr. Jan Čížek - garant pracoviště, sportovní fyzioterapie, myoskeletální medicína
 • absolvent UK FTVS Praha obor Fyzioterapie
 • postgraduální vzdělávání: specializace v oboru myoskeletální medicíny, Vojtova metoda (reflexní lokomoce), Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému, Dynamická neuromuskulární stabilizace
 • vedoucí pracoviště sportovní fyzioterapie na Oddělení zdravotnického zabezpečení armádního sportovního centra v Liberci
 • od roku 1991 člen zdravotnických realizačních týmů české reprezentace na MS v lyžování a ZOH
 • spolupráce se sportovními kluby FC Slovan Liberec a Bílí Tygři Liberec
MUDr. Roman Mizera, Ph.D. - ortopedie
 • absolvent 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • postgraduální vzdělání v oboru experimentální chirurgie
 • lékař na oddělení ortopedie Traumatologicko-ortopedického centra Krajské nemocnice Liberec
 • pravidelně přednáší a publikuje v odborných časopisech v Čechách i v zahraničí
 • klubový lékař hokejového týmu Bílí tygři Liberec
Adresa
Jeronýmova 570/22, Liberec
Telefon
+420 488 048 140
E-mail
info@sportparkmedical.cz
Provoz SPORT PARK MEDICAL je v provozu od 4. ledna 2016. Objednání osobně na recepci nebo na telefonu.
Pokud Váš telefon nebudeme moci z důvodu pracovního vytížení přijmout, zavoláme Vám zpět.